Nem támogatta a fiatalok ösztöndíj programját Balogh Csaba, Hlavács Judit és Andrejka Zombor

A Térségi Tények is beszámolt arról, hogy Göd idén nem vesz részt a Bursa Hungarica állami ösztöndíj pályázaton, ahol a felsőoktatásban tanuló hallgatók kaphattak volna havi 5-10 ezer forintos támogatást.

Dr. Pintér György

Dr. Pintér György bizottsági elnök úr a Facebook-on számolt be, hogy milyen Göd polgármesterének és megmaradt csatlósainak viselkedése.

Göd Város Önkormányzata évek óta sikeresen működteti a Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázatot. Ehhez a Képviselő-testület a 2022/2023-as tanévre is biztosított forrást az elfogadott költségvetésben A költségvetés végrehajtásáért felelős polgármester azonban idén ősszel a pályázati kiírást nem terjesztette a testület elé, ezért én teszek javaslatot arra, hogy a mai ülésen a Képviselő-testület döntsön a középiskolai ösztöndíjpályázatnak a tavalyival teljesen azonos feltételekkel történő meghirdetéséről.

A Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázatot reményeim szerint sikerül így megmenteni, de sajnos rosszabb a helyzet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat esetében, amit Göd Város Önkormányzata évek óta ugyancsak sikeresen működtetett a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő meghirdetésében.

Ugyanis az idei évben Göd Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. évi pályázati fordulójához való csatlakozást elmulasztotta, ugyanis az ehhez szükséges határozat tervezetét a költségvetés végrehajtásáért felelős polgármester nem terjesztette a Képviselő-testület elé., és az nem lett elfogadva szeptember 30-ig.

Mivel, különösen is a nehezülő életkörülmények miatt, a felsőfokú tanulmányokat végző gödi hallgatók számára fontos tanulmányaik ösztöndíjjal történő támogatása, ezért helyi Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírására tettem javaslatot. Ez azt jelenti, hogy Göd a tavalyi Bursa ösztöndíjpályázattal azonos feltételekkel meghirdet egy felsőoktatási ösztöndíjpályázatot, és biztosítja a városi önrészt jelentő forrást. Értelemszerűen ez az elérhető ösztöndíj a mulasztás miatt már sajnos nem egészül ki Bursa rendszerében egyébként elérhető forrással.

A Képviselő-testület ma délután elfogadta mind a két ösztöndíjpályázatot Balogh Csaba ellenszavazata és Hlavács Judit és Andrejka Zombor tartózkodása mellett. Ha megjelenik a pályázat, akkor azt jelezni fogom időben.

 

A költségvetésben 5 millió forint lett betervezve forrásként a Bursa Hungarica pályázatra.

A bizottsági elnök úr tájékoztatása szerint Balogh Csaba nem hajtotta végre a képviselő-testület döntését. Az Mötv. egyértelműen fogalmaz:

70. § (1) A képviselő-testület – minősített többséggel hozott határozata alapján – közigazgatási pert indíthat a polgármester ellen sorozatos törvénysértő tevékenysége, illetve mulasztása miatti jogi felelősségének megállapítása iránt, a polgármester tisztségének megszűnése érdekében.

(2) A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani, egyidejűleg – az azonnali jogvédelem szabályai szerint – kérhető a polgármesternek e tisztségéből történő felfüggesztése. A bíróság ítélete ellen fellebbezésnek van helye. Az ügyben nincs helye perújításnak.

(3) A perindítással kapcsolatos határozat meghozatalában a polgármester nem vesz részt, de a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni

A rendelet végre nem hajtásával számos gödi családnak, gödi fiatalnak okozott mérhető kárt Balogh Csaba. Vajon tovább viszi az ügyet Dr. Pintér György?

Balogh Csaba Hlavács Judittal (Balogh Csaba, FB)

 

Érdekes, hogy Hlavács Judit sem támogatta, hogy 5 millió forint kerüljön szétosztásra a gödi fiatalok között. Amikor saját férje, Elekes Balázs kapott 5 milliós szerződést, akkor nem tiltakozott ennyire Hlavács képviselő asszony…

Andrejka Zombor, aki évekig „elmulasztotta” rendezni adótartozását, szintén nem támogatta, hogy a gödi fiatalok egyetemi vagy főiskolai tanulmányait támogassa az önkormányzat.

Andrejka és Balogh Csaba (forrás: Balogh Csaba FB)

Hlavács és Andrejka úgy lett alpolgármester Gödön, hogy ahhoz joggal való visszaélést kellett elkövetnie Balogh Csabának. Kijelenthetjük, hogy alpolgármesterségük finoman szólva is illegitim volt. Ez az illegitim tevékenység Gödnek több millió forintjába került. Ha visszafizetnék az így felvett pénzt, akkor akár két évig is finanszírozható lenne a fiatalok ösztöndíj programja.

Vajda Viktória, a Momentum képviselője támogatta a fiatalok pályázati lehetőségének biztosítását. Ezzel ugyan szembe ment saját frakciójával, de ő legalább kiállt a gödiek mellett.

Szavazás a pályázatról

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük