Hivatalos: nem létező cég nyerte el Göd egyik legértékesebb területének bérleti jogát – megérkezett a polgármesteri hivatal válasza

Még a Balogh érában edzett gödieket is meglepheti az az önkormányzati döntés, hogy egy nem létező cégnek adták oda a város képviselői a Nyaralóházak területén található 210 nm alapterületű büfé üzemeltetési jogait 2027-ig.

Korábban levélben fordultunk Tóth János jegyző úrhoz, hogy igazak-e azon értesülésünk, hogy egy nem létező cég nyerhetett Gödön pályázatot.

Arról tájékoztatta lapunkat a hivatal, hogy:

„Tekintettel arra, hogy a „Göd belterület 3255/2 hrsz. (2132 Göd, Jósika u. 14.) alatti ingatlan (vendéglátó egység Büfé üzemeltetés) bérbeadása” lezárása (zárt ülés) című előterjesztést a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta, így annak részletei nem nyilvánosak. Mivel a pályázat megfelelt az előírásoknak és a pályázó által benyújtott pályázat megfelelt a pályázati kiírásnak, ezért a Képviselő-testület a 118/2022. (V. 26.) számú határozatában úgy döntött, hogy a „meghirdetett pályázati kiírást eredményesnek nyilvánítja, egyben Csernai Krisztina (…) pályázó pályázatát érvényesnek nyilvánítja.”

 

Nézzük mit is fogadtak el a képviselők.

„felkéri a TESZ igazgatóját, hogy tájékoztassa Csernai Krisztina pályázót a pályázati kiírás eredményéről és Pályázati kiírás IX. pontjában foglaltak alapján a pályázat eredményének kihirdetését követő 90 napon belül kösse meg a bérleti szerződést cégbejegyzést követően a B.Blade&Co. Vendéglátóipari Kft.-vel (150.000.- Ft/ hó díjjal).

c) az általa hozott 108/2022. (V. 26.), 109/2022. (V. 26.) és 114/2022. (V. 26.) önkormányzati határozatait visszavonja.”

 

A képviselő-testület elismerte, hogy az a cég, amellyel legalább 5 évre kíván szerződni az nem, hogy nem pályázott, de még csak nem is létezett a pályázat benyújtásának, sőt annak elbírálásának idején sem.

Csernai Krisztinának a döntés pillanatában semmi köze sem volt a B.Blade&Co. Vendéglátóipari Kft-hez, hiszen az nem is létezett. Miből feltételezte a képviselő-testület, hogy egyáltalán létre fog jönni egy cég, és miből feltételezték, hogy a jövőben Csernai Krisztinának köze lesz a nem is létező B.Blade&Co. Vendéglátóipari Kft.?

 

Nézzük a dátumokat:

  1. A pályázat benyújtásának határideje: május 2. 10 óra
  2. A pályázaton nyertes B.Blade&Co. Vendéglátóipari Kft alapító okiratának kelte: május 25.
  3. A képviselő-testület döntésének értelmében a pályázatot elnyerte a B.Blade&Co. Vendéglátóipari Kft. május 26-án
  4. A pályázaton nyertesnek kihirdetett B.Blade&Co. Vendéglátóipari Kft. cégbejegyzésére május 27-én került sor.

 

Le sem tagadhatják a képviselők annak a tényét, hogy tisztában voltak azzal, hogy „gázos” a dolog, hiszen ugyanezen ülésen, 10, azaz tíz szavazással korábban még arról döntöttek, hogy

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „a Göd belterület 3255/2 hrsz. (2132 Göd, Jósika u. 14.) alatti ingatlan (vendéglátó egység Büfé üzemeltetés)” tárgyban meghirdetett pályázati kiírást eredménytelennek nyilvánítja és úgy dönt, hogy e tárgyban új pályázati kiírást tesz közzé.”

 

Magyarul a pályázatot ugyanaz nap egyszer már eredménytelennek nyilvánították és új kiírásról döntöttek.

 

Az külön is érdekes, hogy csak egy napirendi pontban szerepelt a büfé pályázatról szóló döntés. Hogyan tudtak egy jogerős szavazással lezárt napirendet újra nyitni ugyanazon az ülésen?

Az Mötv 48.§ (5) csak arra ad lehetőség, hogy egy azon szavazásról egy alkalommal bármely képviselő kérésére újra kell szavaztatni.

Vajon mi történhetett a köztes időben? Kinek a kije a pályázó? Kinek volt ennyire fontos, hogy egy eredménytelennek nyilvánított pályázatot mégis eredményesnek hirdessenek ki? Miért kellett zárt ülésen tárgyalni a dolgot? Miért titkolóznak? Miért nem vállalják a döntéseiket?

 

De térjünk vissza a pályázathoz, lássuk, miként nyerhet az, aki nem is létezett.

 

Az első és legmegdöbbentőbb dolog, hogy ha rákattintunk a kiírásra, egy régi ismerősre bukkanhatunk. Mit keres még mindig a hivatalban Lucsik János? Lucsik János számítógépén készült a pályázati kiírás. Lucsik Jánoshoz köthető Iglu Ltp-t a képviselő-testület 2020. nyarán elküldte, hiába ellenkezett Balogh Csaba amennyire csak tőle telt.

Érdekes tény az is, hogy az Iglu Ltp elküldése után a Lucsik Jánoshoz köthető Dr. Jakab Attila mai napig a gödi polgármesteri hivatal dolgozója, ezzel párhuzamosan ma már Dr. Jakab Attila az Iglu Ltp. egyik ügyvezetője is, a másik Lucsik Balázs, aki a Sólyom Hungarian ügyvezetője és tulajdonosa is.

Vajon a képviselő-testületet miért nem zavarja, hogy az az Iglu Ltp, akinek anno kiadták az útját, közvetve a mai napig felelős a gödi közbeszerzésekért? Miért nem zavarja a képviselőket, hogy az IGLU Ltp. ügyvezetője, Dr. Jakab Attila mai napig közbeszerzési referens lehet Gödön?

 

Mit tartalmazott a kiírás a pályázókra nézve?

 

„A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Pályázónak a pályázata részeként aláírási címpéldányt, ennek hiányában aláírás mintát köteles benyújtani.”

Vajon a nem is létező, B.Blade&Co. Vendéglátóipari Kft. milyen bélyegzővel adta be a pályázatát és ki írt alá a nevében?

Arra is kíváncsiak lennénk, hogy egy nem létező cég, hogyan tudott aláírási címpéldányt vagy aláírás mintát csatolni hiszen, ilyen csak létező cégnek lehet. Ennek nyilvánosságra hozását előre is köszönjük, reméljük, ez nem titkos.

Az is érdekes, hogy a pályázat kiírása 150+60 nm-es területről szól, de a szerződés tervezetben már van olyan pont, ahol közel 300nm szerepel.

Hát így mennek a dolgok Gödön. A Happy Mia Solution „fodrászat” elnyeri a gödi kaszálást 3 évre, a nem létező B.Blade.Co Vendéglátóipari Kft. pedig legalább 5 évig üzemeltetheti a Duna parti büfét. A keddi rendkívüli ülésen pedig még az is előfordulhatott, hogy fél évre visszamenőleg kötött szolgáltatási szerződést az önkormányzat.

Tisztázó kérdésekkel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint az önkormányzat törvényességi felügyeleti szervéhez fordulunk. 

 

 

 

 

 

 

2 gondolatokat “Hivatalos: nem létező cég nyerte el Göd egyik legértékesebb területének bérleti jogát – megérkezett a polgármesteri hivatal válasza

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük