Balogh Csaba jogellenesen váltotta le az ellenzéki összefogás alpolgármestereit – megszereztük az ítéletet

Ahogy már több országos hírportál is beszámolt róla, Balogh Csaba momentumos polgármester joggal való visszaélést elkövetve váltotta le Fülöp Zoltánt és Lőrincz Lászlót.

A bírósági ítélet itt érhető el.

ÍT É L E T

A bíróság az alperes 422/2020. (XI.17.) számú, a 423/2020. (XI.17.) számú, a 424/2020. (XI.17.) számú, a 425/2020. (XI.17.) számú, a 426/2020. (XI.17.) számú és a 427/2020. (XI.17.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

A le nem rótt 30.000 (Harmincezer) Ft kereseti illeték az állam terhén marad.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

 

A Közigazgatási Bíróság az ítélet indokolásban kimondta, hogy

 

A bíróság a felperesi hivatkozásra tekintettel rögzíti, hogy a rendeltetésellenes joggyakorlás és a joggal való visszaélés egymást fedő tényállítások. A joggal való visszaélés tilalmának alkalmazása során valamely alanyi jog gyakorlása formálisan jogszerű, azonban az eset körülményei folytán a helyzet visszaélésszerű. (5/2017. (XI.28.) KMK vélemény) A joggal való visszaélés tilalma így kizárólag akkor alkalmazható, ha a joggyakorlás formálisan jogszerű, de ellentétes a tételes jog céljaival, elvárásaival. (EBH2005.1238.) A rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye ugyanis abból az elvből indul ki, hogy minden jogi normának, alanyi jognak és jogintézménynek önálló társadalmi rendeltetése, célja van. Amennyiben a jogalany e céllal ellentétesen, azt szem elől veszítve gyakorolja az egyébként őt megillető jogot valójában csak látszólag cselekszik jogszerűen.”

Kimondta a bíróság, hogy Balogh Csaba megalapozatlanul állította, hogy az alpolgármesterek nem végezték jól a munkájukat, azt bizonyítani hitelt érdemlően nem tudta.

„Az alperes csak hivatkozott rá, azonban ítéleti bizonyosággal nem bizonyította, hogy az alpolgármesterek nem megfelelő munkavégzésük miatt nem voltak alkalmasak a Polgármester esetleges helyettesítésére, nem megfelelő munkavégzésük okán a veszélyhelyzet által megkövetelt magasabb operativitás és döntéshozatal nem volt biztosított.”

A közigazgatási bíróság kiemelte:

„Figyelemmel arra, hogy a bíróság az alpolgármesteri megbízatások visszavonásáról rendelkező 422-423/2020. (XI.17.) határozatok jogszabálysértő voltát állapította meg, az ezen döntésekre alapított 424-427/2020. (XI.17.) határozatok jogszabálysértő volta megáll. Mindezekre tekintettel a bíróság az alperesi határozatokat a Kp. 89. § (1) bekezdés a) pontja alapján hatályon kívül helyezte.”

Balogh Csaba (hvg.hu)

Kérdésként merülhet fel, hogy a hatályon kívül helyezés dátumát, hogyan kell értelmezni, illetve a joggal való visszaélés megalapozhat-e büntetőjogi eljárást Balogh Csabával szemben, hiszen a bíróság kimondta a tényállást: joggal való visszaélést követett el, amit csak úgy tudott megtenni, hogy hivatali pozíciójával visszaélt. 

Btk. 305. § Hivatali visszaélés

  1. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen
  • b) hivatali hatáskörét túllépi, vagy
  • c) hivatali helyzetével egyébként visszaél,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Btk. 306. § Közfeladati helyzettel visszaélés

  1. § Az a közfeladatot ellátó személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen
  • b) közfeladattal kapcsolatos jogkörét túllépi, vagy
  • c) közfeladati helyzetével egyébként visszaél,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

Röviden összefoglalva: Balogh Csaba joggal való visszaélést követett el, Göd Város alpolgármesterei: Fülöp Zoltán és Lőrincz László.

Egy gondolat a “Balogh Csaba jogellenesen váltotta le az ellenzéki összefogás alpolgármestereit – megszereztük az ítéletet

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük