Magyar Kultúra Napja – gödi díjazottak

2021. január 21-én a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett díjátadó ünnepségen kitüntetett díjazottak:

ÉV PEDAGÓGUSA DÍJ

Kincsem Óvoda
1 . helyezett: MAJERNÉ TÓTH MÁRTA
Márti 2017. szeptemberétől dolgozik óvodánkban, második éve vezető helyettesként is tevékenykedik. Pedagógus II. vizsgáját már 2015-ben kiváló eredménnyel megszerezte. A gyerekek érdekeit, fejlesztését mindig szem előtt tartja, nagyon jó viszonyt ápol a szülőkkel. Évek óta szívvel-lélekkel vesz részt a tehetséggondozó néptánc műhely munkájában is. A kollégák bármikor fordulhatnak hozzá szakmai és egyéb kérdéseikkel. Mindig számíthatnak kedves, türelmes, segítő válaszaira. Több évre vállalja pályakezdő kollégák mentorálását és óvodapedagógus hallgatók felkészítését.

2. helyezett: BERKÓNÉ MISNYOVSZKI ERIKA
Erika 2008. szeptemberétől kollégája óvodánknak. A csoportjában mindig nagyon tevékeny, nagy figyelmet fordít az egészséges életmódra nevelésre, ami saját életében is fontos szerepet tölt be. Kezdetektől részt vesz az óvodai Bozsik foci-programban, melynek keretében sok kisgyermekkel szerettette meg a labdarúgást. Az elmúlt években két szakvizsgát is szerzett, melynek következtében mentorpedagógusként támogatja a pályakezdő kollégákat és az óvodapedagógus hallgatókat a felkészülésükben.

3. helyezett holtversenyben:

KIÁCZNÉ CSISZÁR ADRIENN
Adri 2015. szeptemberben érkezett óvodánkba. Lelkes, aktív tagja közösségünknek, mindig számíthatunk rá. Vidám, mosolygós természetét a gyermekek és a kollégák nagyon szeretik, a több figyelmet igénylő gyermekekkel is hamar megtalálja a hangot. Kiváló szervezőkészségéről tesz tanúbizonyságot, melyet a csoportjában, Munkaközösség vezetőként és a Bozsik foci program tevékeny résztvevőjeként is kamatoztat, az Ének tehetséggondozó műhelymunkában is szerepet vállalt.

SALLAI GABRIELLA
Gabi 1990. augusztusától pedagógus a Gödi Kincsem Óvodában. A pályáját itt kezdte, és a kezdetektől töretlen lelkesedéssel, odaadással foglalkozik a gyermekekkel. Fejlesztő munkáját saját maga készített eszközökkel kiválóan gazdagítja. Kollégáink szívesen tanulnak szakmai tapasztalataiból. Az óvodai életet színesítő tevékenységek szervezében és lebonyolításában is mindenkor aktívan részt vesz, többek között például énekkari és meseelőadásokon, egyéb rendezvényeken. Hosszú évek óta vezet kézműves tehetséggondozó műhelyt az óvodában, a kreativitás kibontakoztatását, az alkotás örömének megélését magas szinten segíti. Két éve Ő koordinálja a tehetséggondozó műhelyek működését is. Nagyon fontosnak tartja és sokat tesz azért, hogy a Gödi Kincsem Óvoda közössége még összetartóbb legyen. Gratulálunk és köszönjük az építő munkát Gabi

Gödi Németh László Általános Iskola és AMI (felső tagozat):

1. helyezett: BEREGINÉ ANTAL CSILLA
Bereginé Antal Csilla mesterpedagógus, a természettudományi munkaközösség vezetője. Kreativitása, ötletei kiemelkedőek. Az Egészséghét projekt és számos szabadidős, környezetvédelmi rendezvény fő szervezője. Természettudományi versenyeken tanítványai országos és megyei 1-6. helyezéseket érnek el. Tevékeny részt vállalt a két sikeres ÖKOISKOLA pályázat írásában és megvalósításában. Folyamatosan az iskolai környezet megszépítésével foglalkozik. Ökotanterem és környezetbarát iskolakert létrehozására sikeresen pályázott. Lelkiismeretes, emberfeletti munkája révén valósult meg az ÖKOTANTEREM. Kiemelkedő közösségért végzett szakmai munkájáért, tehetséggondozásért, a digitális oktatásban való kiemelkedő munkájáért és pályázatírásért 2017-ben igazgatói dicsérő oklevélben, 2015-ben, 2016-ban, 2019-ben és 2021-ben tankerületi elismerő oklevélben, részesült. Sok sikert, örömöt kívánunk Csillának az elkövetkezendő évekre is!

2. helyezett: KISS PÉTERNÉ
Több éve nagyszerűen vezeti, irányítja az iskolai Diákönkörmányzatot. Az iskolai programok szervezésében kreatív, ötletes. Hatékony munkát végez a közösségépítő programok megvalósításában. Az öko-munkacsoporttal karöltve több színes iskolai projektet valósított meg az évek során. Szakmai munkájában precíz, pontos, mindezt magas szakmai hozzáértéssel végzi. A tantestület lelke, türelme határtalan, kollegalitása kiemelkedő. Tehetségfejlesztésben, versenyek szervezésében, lebonyolításában mindig szívesen részt vesz. Köszönetet érdemel az iskolai programok megszervezéséért! Szakmai munkájáért és a közösségért végzett munkájáért 2018-ban, 2019-ben és 2021-ben tankerületi dicsérő oklevelet kapott.

3. helyezett: NÉMETHNÉ MÁTÉ GABRIELLA
Sok éves tanítási és pedagógiai tapasztalattal rendelkezik. Sikeresen készíti fel tanítványait az ITK Origo junior nyelvvizsgára, felvételire. Az évek során számos tanítványa ért el előkelő helyezéseket versenyeken is. Munkaközösségünk aktív, lelkes tagja, mindenben számíthatunk rá. Fontosnak tartja a folyamatos tanulást, szívesen vesz részt továbbképzéseken, hogy szakmailag mindig meg tudjon újulni, a tapasztalata mellett a legújabb technikákat is alkalmazni tudja. 2020-ban kimagasló színvonalon, lelkiismeretesen és eredményesen végzett oktató-nevelő munkájáért Tankerületi elismerő oklevélben részesült. 2021-ben lelkiismeretes több éves osztályfőnöki és szakmai munkájáért igazgatói dicsérő oklevelet kapott.

Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (alsó tagozat)

1 . helyezett: JÁNOSINÉ KOVÁCSHÁZY BEÁTA
Bea szaktudományos ismeretei, tárgyi tudása, módszertanának széles tárháza 1993 óta jelent biztos pontot a Huzella életében. Nemcsak a kezei között felnőtt diákok a nyertesei a Vele eltöltött időnek -amelyről számos országos szintű kiemelkedő eredmény is tanúskodik-, hanem a tanítók mindegyike profitál abból a magas színvonalú, mindig következetes, pontos, precíz szakmai munkából, amelynek alapja a tapasztalati úton szerzett élményszerű tanulási folyamat. Amelyik kolléga tanulni szeretne, mindig az alsós munkaközösségvezető, Bea órái felé veszi az irányt, hiszen az ott tapasztaltak minden tanítót magasabbra emelnek. Bea nyugdíjazása előtti utolsó tanévét tölti az iskolában. Gyakran mondjuk, hogy nincs pótolhatatlan ember. Ám a huzellások tudják, hogy van… hiányozni fog megingathatatlan szakmai tudása, következetessége, alapossága, tisztessége, s mindemellett embersége és humora nélkül is sokkal szegényebb marad az iskola. A huzellások köszönik a szárnyakat, amit Tőle kaptak!

2. helyezett: SZÉPNÉ JÁVORSZKY DÓRA
Dóri lendülete, tettrekészsége, segíteni akarása, szakmaisága és megbízhatósága példaértékű.
Az alsó tagozat soha nem fáradó, lelkes motorjaként, mind a matematika, mind a magyar munkacsoport az Ő vezetésével működik gördülékenyen és hatékonyan. A hagyományok ápolása mellett rendkívül innovatív, mindig törekszik a jobbra és az értékesebbre. Emellett szervezi a hallgatói gyakorlatokat, mentorálja az új kollégákat. Terelgeti, szervezi és irányítja az alsó tagozat munkáját. Elébe megy a feladatoknak, már akkor megoldja a problémákat, mielőtt azok kialakulnának. Mindig készséges hozzáállása, szakmaisága, terhelhetősége, megnyugtató, biztos pont a Huzella mindennapjaiban. Szaktudásán túl olyan Kolléga Ő, akire mindig és mindenben lehet számítani. Melegszívű, jókedvű személyisége által minden Kolléga és tanuló számára igazán szerethető hellyé változik a Huzella iskola.

3. helyezett: MIKLÓSINÉ NAGY ÁGOTA

Ágota szíve hatalmas. Belefér minden elesett, perifériára került, hátrányos helyzetű és segítésre szoruló kisgyerek. Beleférnek a családjaik, és a kollégák is, minden gondjukkal és problémájukkal. A csodás az, hogy ez a hatalmas szív és odaadás olyasfajta segítőkészséggel és tenniakarással párosul Nála, ami által utat talál magának minden rászoruló. Gyógyírt nyújt minden bajra. Ágota évek óta szívvel-lélekkel és biztos szakmai tudással vezeti az SNI munkaközösséget, de emellett mindennapi osztályfőnöki és tanítói munkáját is példaértékűen, mindig következetesen és empatikusan látja el. Rendszeresen segíti, és szaktudását megosztva támogatja a kollégákat abban, hogy ne legyen az iskolában lemaradó, kimaradó, hiányt szenvedő kisgyerek, … s ezek a gyerekek biztosan érzik, hogy az ő világuk mégis könnyebb, szebb és boldogabb, hiszen van a Huzellának egy Ágota nénije…

MŰVÉSZETOKTATÁSÉRT, KULTÚRÁÉRT ÉS NEVELÉSÉRT DÍJ

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művészeti tanárai

1 . helyezett: KOLLÁTH ANDRÁS
Klarinét, szaxofon és furulya tanár, több éve a Gödi Németh László Iskola oszlopos tagja. Művészeti pályán is rendszeresen tanulnak tovább növendékei, amely tükrözi kimagasló szakmai munkáját. Digitális, hangmérnöki tudása nélkülözhetetlen. A művészeti rendezvényeken mindig számíthatunk rá. Bölcsessége, őszintesége, humora nagy hatással van gyerekre, felnőttre egyaránt. A koncerteken, fellépéseken látszik, hogy tanítványai szívébe elültette a zene szeretetét.2017-ben igazgatói dicsérő oklevelet, 2018-ban és 2020-ban tankerületi elismerő oklevelet kapott kiemelkedő szakmai munkájáért, tehetséggondozásért és a versenyeredményekért.Köszönjük András munkáját és sok lelkes, tehetséges, zeneszerető tanítványt kívánunk neki az elkövetkezendő évekre is!

2. helyezett: GECSÉNÉ SZITHA MÁRTA
Hegedű és gitár tanár. A művészetoktatás szíve, mozgatórugója, aki mind szakmailag, mind emberileg példaképpé vált tanítványainak, kollégáinak. A hegedűzenekar vezetője, mely rendszeres fellépője városi és iskolai rendezvényeknek. Ezen alkalmakon a már zenei tanulmányaikat befejezett növendékei is visszajárnak és szívesen szerepelnek az együttesben. A Gödi Művészetoktatásért Alapítvány kuratóriumának elnöke. A Dunakeszi Szimfonikus Zenekar aktív tagja, városi rendezvények szereplője. 2017-ben igazgatói dicsérő oklevelet, 2018-ban és 2021-ben tankerületi elismerő oklevelet kapott kiemelkedő szakmai és az iskola közösségéért végzett munkájáért.

3. helyezett: NEVELŐ-SZAVÁRI ANITA
A művészeti iskola vezetője, fagott és furulya tanár. Bokros igazgató-helyettesi tevékenysége mellett, jut ideje növendékei versenyfelkészítésére is, ahonnan általában díjakkal térnek haza. Gyermekszeretete példaértékű. A Dunakeszi Szimfonikus Zenekar aktív tagja, rendszeresen fellép az iskolai és a gödi városi rendezvényeken is. Kollégái nem csak jókedvére, de szakmai segítségére, ötleteire, szervezőkészségére is számíthatnak. Mindig, minden időben elérhető – bárki, bármilyen problémával fordulhat hozzá. A Pest megyei fúvós és ütős versenyek egyik fő szervezője. Méltó vezetője a 25 éves művészeti iskolának.

GÖD VÁROS ALKOTÓ- ÉS ELÓADÓMŰVÉSZ DÍJ

BÁLI PÉTER
Báli Péter művésztanár a festők azon típusához tartozik, akik nem a szubjektív lelki tartalmak kivetülésével alkotják műveiket, hanem a külvilágban a külvilágból vett élmények belső feldolgozása során keletkező esszenciális tartalomból készíti el munkáit. Az eredeti élmény mégis a természet adta finom mikrokozmosz végtelen, megismételhetetlen és soha nem egyforma vagy azonos formációit hozza létre alkotásaiban.
Báli Péter folyamatosan kísérletező, újat kereső művész, aki az újat a korábbi évszázadok eredményeit figyelembe véve igyekszik kikísérletezni. Művei témájukban gyakran feszegetik a zenei és a képi világ kapcsolatát. Igazi polihisztor: alkotóművészi tevékenysége mellett a pedagógia területén is különleges, előremutató szemléletet képvisel; pl. a LogIQs GrafIQs elnevezésű egyedi módszerének, melynek képzőművészeti alkotásai is eszközéül szolgálnak, az a célja, hogy a fiatalokat játékosan tanítsa meg a ma egyre fontosabbá váló problémamegoldó, logikus gondolkodásra. Bár már nyugdíjas, de ma is vannak LogIQs körei műtermében és rajzolni -festeni is tanulnak nála. Számos kiállításon, itt városunkban is megcsodálhattuk alkotásait.

Minden helyezettnek szeretettel gratulálunk!

https://www.facebook.com/100063559457698/videos/pcb.342571387871507/5355413124482679

forrás: god.hu, Göd

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük