Pert nyert Balogh Csaba, Göd polgármestere

Balogh Csaba Göd polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy megnyerte azt a pert, amit – talán – az önkormányzat ellen indított a fegyelmi eljárása miatt.

❗ Megszületett a bírósági döntés – jogsértő volt a fegyelmi határozat!
2020. július 17-én rendkívüli képviselő testületi ülést hívott össze a gödi képviselők többsége, ahol eldöntötték, hogy felállítanak egy vizsgálóbizottságot, amelynek célja az volt, hogy felülvizsgálják az általam veszélyhelyzet alatt hozott döntéseket. 2020. augusztus 12-én került sor a fegyelmi meghallgatásra, ami után az a határozat született a vizsgálóbizottság által, hogy hatáskörömön kívül eső döntéseket hoztam, visszaélve a rendkívüli helyzettel.
Ez ellen a bíróságon fellebbeztem, mert – ahogy ott személyesen is elmondtam – minden döntést körültekintően és szabályoknak megfelelően hoztam meg, azokról az érintett osztályvezetőkkel és a jegyzővel mindig egyeztetve.
A bíróság kimondta, hogy az ellenem a képviselő testület vizsgálóbizottsága által hozott fegyelmi határozat jogsértő volt, így azt megsemmisítette. Fellebbezésnek helye nincsen. 💪🏻
👉🏻 A bírósági döntés:
„A bíróság álláspontja szerint felperesi vétkes kötelezettségszegés a rendelkezésre álló dokumentumokból nem volt megállapítható, mindezekre tekintettel a bíróság megállapította, hogy Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének fegyelmi határozata jogszabálysértő, ezért azt a Kp. 89. § (1) bekezdés a) pontja alapján megsemmisítette.”
Az ügy előzménye egészen 2020 nyaráig nyúlik vissza. 2020. július 17-én a képviselő-testület Szilágyi Lászlót, a Demokratikus Koalíció képvislőjét bízta meg, hogy elnökként a fegyelmi eljárást végigvigye Balogh Csaba ellen:
1) Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/F. §-ában írt jogkörében eljárva fegyelmi eljárást rendel el Göd Város Önkormányzata Polgármestere ellen. A fegyelmi eljárás tárgyát Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (XII. 1.) számú rendeletének, a beszerzési szabályzatnak és a költségvetési rendeletnek figyelmen kívül hagyása képezi.
2) A Képviselő-testület a fegyelmi eljárás lefolytatására tagjai sorából három tagú vizsgálóbizottságot bíz meg. A vizsgáló bizottság elnökének: Szilágyi László képviselőt, további két tagjának: Hlavács Judit és Lenkei György képviselőket választja meg.
3) A vizsgálóbizottság feladata annak megvizsgálása, hogy a polgármester az 1) pontban megjelölt foglakoztatási jogviszonyából eredő kötelezettségét vétkesen megszegte-e, tehát a polgármester által tanúsított magatartás fegyelmi vétségnek minősül-e; amennyiben igen, úgy a törvényben előírt fegyelmi büntetések közül mely(ek) kiszabása indokolt.
4) A Képviselő-testület kötelezi a vizsgálóbizottságot a megbízását követő harminc napon belül a vizsgálat lefolytatására, illetve ennek keretében a polgármester meghallgatására. A Képviselő-testület felhívja a vizsgálóbizottság figyelmét, hogy vizsgálat során esetlegesen felmerülő további szabálytalanságok gyanúját is foglalja be jelentésébe. A vizsgálóbizottság a vizsgálat lezárását követő nyolc napon belül elkészíti a jelentését és a vizsgálóbizottság elnöke soron kívül, a jelentés elkészítését követő 15 napon belüli időpontra – a jelentés egyidejű megküldésével – kezdeményezi a képviselő-testület ülését.
5) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a vizsgálóbizottság a fegyelmi eljárás lefolytatásához szükség szerint szakértők segítségét vegye igénybe a költségvetés Önkormányzat -Dologi Kiadások sor terhére bruttó 3.000.000 Ft erejéig.
A vizsgálat lefolytatására felelős: Szilágyi László, a vizsgáló bizottság elnöke, jegyző
Határidő: Mötv. szerint
Szilágyi László vezette bizottság augusztus 5-én tudta elfogadtatni azt az előterjesztést, amellyel szakértőt bíztak meg.
3, azaz három millió forintért bíztak meg egy győri ügyvédet, Dr. Lakos Júliát. Öt munkanapért és a 14 oldalas – nagyrészt jogszabály kivonatokat tartalmazó – dokumentumért nem rossz pénz a 3 millió forint.
Szilágyi László
Vajon hogyan találtak rá Szilágyiék a Quaestor Csoport tulajdonában lévő Győri ETO korábbi jogászára? Hogyan jutottak el Győrig? Közelebb nem volt egyetlen egy jogász se? Külön érdekes, hogy a másik fegyelmi ügynél, pedig Nyíregyházáról hozták a jogászt Szilágyiék, igaz, akkor már szinte féláron. Miért csak 5 napra alkalmaztak szakértőt? Ha a szakértő hibázott visszaperelhető-e tőle a gödiek pénze? Reméljük, igen.

Nem tudni egészen pontosan, hogy ki az alperes ebben az ügyben, ha az önkormányzat, akkor nem tudjuk, hogy ki képviselte az önkormányzatot, hiszen a felperes a polgármester volt, ő nem lehetett egyszemélyben az alperes is. Önkormányzati határoztatot, álláspontot nem találtunk, így az alperes személye még kérdéses.

forrás: Balogh Csaba és Szilágyi László FB oldala, Kimittud.hu

Egy gondolat a “Pert nyert Balogh Csaba, Göd polgármestere

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük